Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Báo Zing: Đắp kè, chằng nhà cửa trước khi bão số 6 đổ bộ

Quảng Ngãi, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6, tích cực triển khai các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Zing, nguồn bài: https://news.zing.vn/video-dap-ke-chang-nha-cua-truoc-khi-bao-so-6-do-bo-post1011803.html

Toàn Đức - Nguyên Vũ

Tìm kiếm:✨

  • Bão số 6, Chằng, Đắp, Bão, Đổ bộ, Nhà cửa, Chịu ảnh hưởng, Ứng phó, Quảng Ngãi, Giảm thiểu, Thiệt hại