Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Báo VOV: Ông Nguyễn Tấn Đức làm Phó Chủ tịch HĐND Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Tấn Đức sẽ giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/chinh-tri/ong-nguyen-tan-duc-lam-pho-chu-tich-hdnd-quang-ngai-976209.vov

Sáng nay (8/11), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 12 tổ chức Kỳ họp bất thường, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, 100% đại biểu đã bỏ phiếu đồng ý bầu ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phó Chủ tịch HĐND Quảng Ngãi - Nguyễn Tấn Đức (giữa).

Ông Nguyễn Tấn Đức sinh ngày 07/02/1965, quê quán xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, tốt nghiệp Đại học Y khoa, học vị: Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2021 và xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn; Khung định mức biên chế hỗ trợ cho các hội có tính chất đặc thù; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…/.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Tìm kiếm:✨

  • HĐND tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Tấn Đức, Đại học Y khoa, Đức Lợi, Mộ Đức, Học vị, Lý Sơn, Huyện đảo, Ban tuyên giáo, Đơn vị hành chính, Quê quán, Quảng Ngãi, Trung hạn, Định mức, Hội đồng nhân dân, Kỳ họp, Cấp xã, Phó trưởng ban, Cấp huyện, Chuyên khoa