Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Báo Quốc Hội TV: QUẢNG NGÃI DI DỜI HƠN 10.000 HỘ DÂN ĐẾN VÙNG AN TOÀN

Để đối phó với cơn bão số 6 đang đổ bộ vào đất liền, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung tối đa lực lượng, di dời hàng nghìn hộ dân đến khu vực an toàn, đồng thời triển khai xong các phương án ứng phó với phương châm 4 tại chỗ, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/11/quang-ngai-di-doi-hon-10-000-ho-dan-den-vung-an-toan/277951

Tìm kiếm:✨

  • Bão số 6, Ứng phó, Vùng an toàn, Đổ bộ, Di dời, Quảng Ngãi, Đất liền, Phương châm, Hộ dân, Giảm thiểu, Đối phó, Tại chỗ, Phương án, Thiệt hại, Tối đa, Tài sản