Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Báo Quốc Hội TV: NGƯỜI DÂN QUẢNG NGÃI LAO ĐAO VÌ BÃO CHỒNG BÃO

Sau cơn bão số 5, toàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi có đến 447 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Chưa kịp khắc phục xong hậu quả, người dân Mộ Đức lại phải tiếp tục oằn mình đón cơn bão số 6 – một cơn bão được dự đoán là siêu mạnh với diễn biến khó lường.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/11/nguoi-dan-quang-ngai-lao-dao-vi-bao-chong-bao/277928

Tìm kiếm:✨

  • Mộ Đức, Quảng Ngãi, Ngôi nhà, Oằn mình, Lao đao, Tốc mái, Chưa kịp, Cơn bão, Khó lường, Bão, Hư hỏng, Chồng, Siêu, Hậu quả, Diễn biến, Dự đoán, Khắc phục, Đón