Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Báo GD&TĐ: Quảng Ngãi: Hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã có hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/quang-ngai-ho-tro-nhom-tre-doc-lap-tu-thuc-tai-khu-cong-nghiep-4044589-v.html

Các cơ sở được hỗ trợ có trách nhiệm sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích(ảnh minh họa)

Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện là nguồn ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020”.

Các cơ sở được hỗ trợ có trách nhiệm sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích và đảm bảo hoạt động lâu dài từ 3 năm trở lên sau khi được hỗ trợ;

Có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản tốt những cơ sở vật chất đã được trang bị và hàng năm phải tự trang bị, bổ sung đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, cơ sở hạ tầng nếu số lượng trẻ trong nhóm lớp tăng lên.

Tạo điều kiện thuận lợi đối với gia đình có mẹ làm công nhân tại khu công nghiệp. Đảm bảo trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và giáo dục của chương trình giáo dục MN, trẻ được bảo vệ an toàn thể chất, tâm lý và tính mạng.

Bảo vệ an toàn tính mạng, thể chất, tâm lý cho trẻ trong quá trình tới lớp

(ảnh minh họa)

Nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo và tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục và các lớp nâng cao nhận thức và kỹ năng của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh…

Trong việc phối hợp tổ chức thực hiện, sở GD&ĐT sẽ chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

Sở GD&ĐT sẽ lập dự toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Kiểm tra, giám sát quá trình sửa chữa, kiện toàn của các nhóm trẻ thụ hưởng đảm bảo việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Cần tăng cường cơ sở vật chất, thiêt bị dạy học trong nhóm trẻ MN tư thục

(ảnh minh họa)

Về phía UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các ban ngành trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn triển khai việc hỗ trợ các cơ sở tại địa phương.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhóm trẻ độc lập tư thục theo quy định.

Chỉ đạo phòng GD&ĐT căn cứ đề nghị của các cơ sở tư thục tổ chức thẩm, tổng hợp trình UBND huyện, thành phố phê duyệt đối tượng được hỗ trợ. Trên cơ sở đối tượng được phê duyệt, các địa phương gửi hồ sơ về Sở GD&ĐT, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh để xem xét hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục tư thục theo đúng quy định...

Đức Trí

Tìm kiếm:✨

  • ĐT Quảng Ngãi, Liên hiệp phụ nữ, Tư thục, Sở GD, Khu công nghiệp, Thiết bị dạy học, Quảng Ngãi, Ảnh minh họa, Phòng GD, Kinh phí thực hiện, Thẩm, Dự toán, Cơ sở vật chất, Độc lập, Thể chất, Thụ hưởng, Quyết toán, Kiện toàn, Kinh phí, Tính mạng