Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Báo Dân Sinh: Quảng Ngãi: Luân chuyển, điều động và bổ nhiệm 6 vị trí cấp phòng

Ngày 4/11/2019, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ công bố quyết luân chuyển, điều động và bổ nhiệm 6 vị trí cấp phòng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/quang-ngai-luan-chuyen-dieu-dong-va-bo-nhiem-6-vi-tri-cap-phong-20191104113643962.htm

Ông Nguyễn Hữu Dũng-CVP Sở LĐ-TB&XH thừa ủy quyền của lãnh đạo sở đọc các Quyết định Điều động ông Nguyễn Thái Long, Trưởng phòng Lao động –Tiền lương – Bảo hiểm xã hội Sở đến nhận công tác tại Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/11/2019 đến ngày 01/11/2024.

Ông Nguyễn Hữu Dũng-CVP sở LĐ-TB&XH đọc các quyết định.

Điều động ông Nguyễn Đăng Thương, Chánh Thanh tra Sở đến nhận công tác tại Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội Sở và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội Sở trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/11/2019 đến ngày 01/11/2024.

Giao ông Trương Văn Nhân, Phó Chánh Thanh tra Sở chịu trách nhiệm phụ trách và điều hành mọi hoạt động của Thanh tra Sở kể từ ngày 01/11/2019 cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chánh Thanh tra Sở.

Ông Bùi Thanh Dũng -Trưởng phòng Người có công phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới.

Tiếp nhận, phân công ông Bùi Thanh Dũng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn đến nhận công tác tại Phòng Người có công, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Người có công Sở trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/11/2019 đến ngày 01/11/2024.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/11/2019 đến ngày 01/11/2024.

Điều động ông Lâm Tấn Đông-Phó phòng Kế hoạch-Tài chính sở đến nhận công tác tại Thanh tra sở và Bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh thanh tra sở trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/11/2019 đến ngày 01/11/2024.

Ông Lương KIm Sơn-Giám đốc sở LĐ-TB&XH phát biểu tại lễ công bố các quyết định.

Phát biểu tại buổi lễ công bố các Quyết định, ông Lương Kim Sơn-Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nhấn mạnh: "Khối lượng công việc của Ngành hiện nay rất nhiều, nhưng vị trí việc làm thì lại giảm. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí khi nhận nhiệm vụ mới cần nhanh chóng bàn giao công việc cũ, tiếp nhận nhiệm vụ mới trên tình thần đoàn kết, nhất trí cao, hoàn thành các chỉ tiêu của ngành, nhất là lĩnh vực Người có công khi sắp tới chúng ta sẽ đưa 181 ngàn hồ sơ người có công lên hệ thống điện tử".

ĐÔNG HẢI

Tìm kiếm:✨

  • Bùi Thanh Dũng, XH tỉnh Quảng Ngãi, Trương Văn Nhân, Sở LĐ-TB, Nguyễn Thị Hồng Phúc, Lâm Tấn, Phòng kế hoạch, Nhận công tác, Ban Kinh tế, Nguyễn Thái Long, Luân chuyển, LĐ-TB, Đông hải, Chánh thanh tra, Giữ chức vụ, Điều động, Quảng Ngãi, Bảo hiểm xã hội, Có công, Tiền lương