Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát các ổ dịch bạch hầu

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/quang-ngai-tang-cuong-kiem-soat-cac-o-dich-bach-hau

Tìm kiếm:✨

  • Bạch hầu, Tăng cường kiểm soát, Ổ dịch, Quảng Ngãi