Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Báo QĐND: Quảng Ngãi: 11 tập thể đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15-10, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ Vinh danh 'Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi' năm 2018 và phát động phong trào thi đua 'Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở' giai đoạn 2019-2025 và trao cờ thi đua của Chính phủ trong phong trào thi đua Khối, Cụm thi đua năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/quang-ngai-11-tap-the-don-nhan-co-thi-dua-xuat-sac-cua-thu-tuong-chinh-phu-597398

Toàn cảnh Lễ vinh danh.

Theo đó, những công dân tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi được vinh danh lần này là những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt từ cơ sở; đã được các cơ quan, địa phương phát hiện, kịp thời khen thưởng, tuyên truyền và phát huy nhân rộng tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã khen thưởng 9 Công dân tiêu biểu năm 2018; 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 và trao cờ thi đua của Chính phủ đến 11 tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu thi đua yêu nước tại các Khối, Cụm thi đua năm 2018.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Trong đó, triển khai và thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thứ nhất, cần xây dựng lại hệ giá trị chuẩn mực trong văn hóa công sở, kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả, hình thành hình ảnh, tác phong cốt cách của cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực sáng tạo vì người dân phục vụ. Thứ hai, thường xuyên tuyên truyền về văn hóa công sở nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc thực hiện văn hóa công sở trong môi trường làm việc hiện nay. Thứ ba, tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…

Tin, ảnh: NGÂN KIM

Tìm kiếm:✨

  • Việc tốt, Chỉ thị số 10/CT-TTg, Người tốt, Cờ thi đua, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Phong trào thi đua, Công sở, Thi đua, Cốt cách, Gương, Quảng Ngãi, Khen thưởng, Tấm gương, Viên chức, Nhũng nhiễu, Tương ái, Điển hình, Tương thân, Phiền hà, Tác phong