Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Báo Đấu Thầu: Làm đường tránh lũ Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến về chủ trương triển khai thực hiện Dự án Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà), đoạn Km17+750 - Km19+500.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/dau-tu/lam-duong-tranh-lu-ba-to-minh-long-son-ha-quang-ngai-108179.html

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, UBND Tỉnh cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi (chủ đầu tư) trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng đoạn Km17+750 - Km19+500. Đối với đoạn tuyến còn lại, Tỉnh sẽ xem xét trong quá trình xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn sau.

Minh Thông

Tìm kiếm:✨

  • Tây Quảng Ngãi, Sơn hà, Ba Tơ, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Minh Long, Đường tránh, Làm đường, Thi công xây dựng, Quảng Ngãi, Công trình giao thông, Bản vẽ, Lũ, Ban quản lý dự án, Cứu nạn, Xây dựng kế hoạch, Dự toán, Cứu hộ, Nhà thầu, Vốn đầu tư, Đầu tư xây dựng