Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Báo VTC: Nông dân Quảng Ngãi thiệt hại hàng tỷ đồng vì keo chết hàng loạt

Nông dân ở Quảng Ngãi thiệt hại hàng tỷ đồng vì keo chết hàng loạt do khô hạn lâu ngày, nhiều người phải khóc ròng trên chính rừng trồng keo của mình.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/video-nong-dan-quang-ngai-thiet-hai-hang-ty-dong-vi-keo-chet-hang-loat-d489371.html

VTC1

Tìm kiếm:✨

  • Nông dân Quảng Ngãi, Khô hạn, VTC1, Quảng Ngãi