Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Báo VOV: Nâng cao nhận thức giá trị Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh

Sáng 23/7, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn cho 20 đơn vị lữ hành về giá trị Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/du-lich/nang-cao-nhan-thuc-gia-tri-cong-vien-dia-chat-ly-son-sa-huynh-935502.vov

Tại đây, Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh thông tin về quy mô, giá trị về địa mạo, địa chất, địa văn hóa, phạm vi bảo vệ; Giới thiệu 4 tuyến du lịch với 87 điểm đến…

Các danh thắng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh có kiến tạo địa chất độc đáo.

Bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sắp đến, ngành du lịch sẽ tập huấn cho một số hộ dân trong vùng quy hoạch nằm trong Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh hiểu rõ những giá trị của di sản này để nâng cao trách nhiệm bảo vệ và khai thác du lịch cộng đồng.

“Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi định hướng trong hoạt động du lịch phải gắn với du lịch cộng đồng trên toàn bộ các khu vực. Tất nhiên có thứ tự ưu tiên của phạm vi công viên, để làm sao lượng khách đến nhiều hơn, nhất là khách nước ngoài”, bà Phương Hoa nói./.

Tìm kiếm:✨

  • Huỳnh Thị Phương Hoa, Sa Huỳnh, Địa mạo, Phương Hoa, Thứ tự ưu tiên, Lữ hành, Địa chất, Danh lam thắng cảnh, Quảng Ngãi, Tập huấn, Trong vùng, Di sản, Nhận thức, Phạm vi, Hiểu rõ