Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Báo VNEWS: Quảng Ngãi xây dựng Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/quang-ngai-xay-dung-dap-dang-ha-luu-song-tra-khuc

Tìm kiếm:✨

  • Sông Trà Khúc, Hạ lưu, Quảng Ngãi, Đập, Xây dựng