Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Báo Tổ Quốc: Hoàn thiện và nộp hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh trong tháng 11 năm 2019

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thiện và nộp hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh trong tháng 11 năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/hoan-thien-va-nop-ho-so-cong-vien-dia-chat-ly-son-sa-huynh-trong-thang-11-nam-2019-20190701144219359.htm

Ảnh Báo Quảng Ngãi

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai được nhiều hoạt động nhằm xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh là công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Quảng Ngãi cơ bản đã hoàn thành công tác điều tra, khảo sát, nghiên cứu. Xác định các khu vực địa chất, văn hóa có giá trị, với quy mô công viên khoảng 2.000km2 đất liền, chiếm 39% diện tích toàn tỉnh và 2.600km2 măt nước biển, bao gồm toàn bộ chiều dài 130km bờ biển.

Quảng Ngãi cũng đã xúc tiến kế hoạch đưa vào khai thác, vận hành trên thực tế 4 tuyến du lịch công viên địa chất với khoàng 90 điểm địa chất có giá trị, cũng như phát triển mạng lưới đối tác trong phạm vi công viên.

Để tạo điều kiện hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ theo yêu cầu của UNESCO, mới đây UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi thông báo cho tổ chức UNESCO về thời gian tỉnh Quảng Ngãi dự định sẽ nộp hồ sơ của Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh trong năm 2019.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thiện và nộp hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh trong tháng 11 năm 2019.

Lan Anh (t/h)

Tìm kiếm:✨

  • Lý Sơn – Sa Huỳnh, Địa chất, UBND tỉnh Quảng Ngãi, UNESCO, Nộp hồ sơ, Quảng Ngãi, Công viên, Nước biển, Nộp, Xúc tiến, Đất liền, Bờ biển, Có giá trị, Mạng lưới, Hoàn thiện