Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Báo TNMT: Quảng Ngãi: Các dự án KĐT, KDC phải hoàn thành 70% tổng diện tích bồi thường mới thực hiện thu hồi, giao đất

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ra Thông báo số 175/TB-UBND một số nội dung quy định việc thực hiện các dự án khu dân cư (KDC), khu đô thị (KĐT) trên địa bàn tỉnh đối với các nhà đầu tư.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/quang-ngai-cac-du-an-kdt-kdc-phai-hoan-thanh-70-tong-dien-tich-boi-thuong-moi-thuc-hien-thu-hoi-giao-dat-1272421.html

Quảng Ngãi chấn chỉnh công tác thu hồi, giao đất đối với các dự án KĐT, KDC

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi thống nhất việc thu hồi, giao đất theo tiến độ bồi thường để thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh nếu dự án đảm bảo 02 điều kiện: diện tích đất đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm tối thiểu 70% tổng diện tích thực hiện dự án; diện tích lập thủ tục xin giao đất, cho thuê đất theo từng giai đoạn đã được hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; liền vùng, liền thửa, đảm bảo khép kín trong cùng một phân khu chức năng theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Ngoài ra, giá đất tính thu tiền sử dụng đất của dự án được xác định tại thời điểm giao đất theo đúng quy định.

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan kiểm tra thực tế từng dự án. Đồng thời, chỉ xem xét và tham mưu UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở khi dự án đã hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục hạ tầng xã hội thiết yếu theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Thời gian qua, hàng trăm KĐT, KDC hình thành ở trung tâm thành phố, các huyện trong tỉnh Quảng Ngãi với mục tiêu đô thị hóa. Tuy nhiên, việc phát triển “nóng” KĐT, KDC đã phát sinh nhiều tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa chặt chẽ về trình tự, thủ tục. Một số dự án chưa có quy hoạch, kế hoạch xây dựng hoặc chưa hoàn thành xây dựng khu tái định cư đã quyết định thu hồi đất.

Lan Anh

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Quảng Ngãi, KDC, KĐT, Giải phóng mặt bằng, Quảng Ngãi, Bồi thường, Tái định cư, Giao đất, Tiến độ, Tài nguyên, Phát sinh, Khu đô thị, Thu hồi, Dự án, Cho thuê đất