Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Báo SGGP: Xử phạt vi phạm môi trường Công ty thủy sản Phùng Hưng

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thủy sản Phùng Hưng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/xu-phat-vi-pham-moi-truong-cong-ty-thuy-san-phung-hung-607159.html

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định xử phạt số 13/QĐ-XPVPHC ngày 24-7, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thủy sản Phùng Hưng (lô 6, KCN Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Khu công nghiệp Quảng Phú, TP Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo đó, công ty này không lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định khi thực hiện nâng công suất Nhà máy chế biến thủy sản Phùng Hưng từ 750 tấn sản phẩm/năm lên 1.680 tấn sản phẩm/năm; thực hiện không đúng một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (xây dựng hệ thống xử lý nước thải không đúng với bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được xác nhận).

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng hình thức xử phạt hành chính, số tiền phạt cho các hành vi vi phạm là 355 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc Công ty TNHH thủy sản Phùng Hưng xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường (hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại nhà máy) và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trong thời hạn 6 tháng.

NGUYỄN TRANG

Tìm kiếm:✨

  • Khu công nghiệp quảng phú, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Lập lại, Vi phạm hành chính, Tiền phạt, Quảng Ngãi, Xây lắp, Xử lý nước thải, Bảo vệ môi trường, Lập hồ sơ, Xử phạt, Nước thải, Thu gom, Ra quyết định, Đạt tiêu chuẩn