Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Báo DĐDN: Quảng Ngãi: Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục rà soát lại những vướng mắc liên quan đến công tác thực hiện cổ phần hóa nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và sắp xếp các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/quang-ngai-tap-trung-day-nhanh-tien-do-co-phan-hoa-sap-xep-doanh-nghiep-154845.html

Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi đã hoàn thành công tác chuyển giao đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Ngãi, thực hiện phương án tổng thể phê duyệt về sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi quản lý, đến nay, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô đã hoàn thành công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và đang hoạt động hiệu quả. Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển thành Công ty cổ phần Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 18/10/2017. Đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân đang chờ ý kiến của Chính phủ xem xét, điều chỉnh từ hình thức giải thể sang hình thức thực hiện thủ tục phá sản.

Thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đang phối hợp với Công ty và các đơn vị tư vấn thực hiện các bước công việc để thực hiện cổ phần hóa Công ty hoàn thành trong năm 2019 theo qui định. Tuy nhiên, đến nay phương án sử dụng đất của Công ty chưa được UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện các công việc tiếp theo.

Đến ngày 28/12/2018, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi đúng thời gian quy định. Hiện nay, Sở Tài chính đang phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện các công việc để thoái vốn nhà nước tại Công ty, dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

Theo Sở Tài chính Quảng Ngãi, thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, đến nay, Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi đã hoàn thành công tác chuyển giao. Đối với Công ty Cổ phần Thanh niên Xung phong Quảng Ngãi, hiện đã gửi hồ sơ về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để thẩm định và ký Biên bản chuyển giao. Đối với Công ty Cổ phần Sơn Mỹ, Sở Tài chính Quảng Ngãi đang phối hợp với Công ty điều chỉnh hồ sơ chuyển giao theo Thông tư số 83/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tỉnh Quảng Ngãi có 05 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020, Đến nay, Trung tâm Đăng kiểm Cơ giới, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch xe cơ giới đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn cổ phần hóa, phê duyệt phương án sử dụng đất. Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa đã tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ định lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị.

Đối với Trung tâm tư vấn nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Giống, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn cổ phần hóa. Trên cơ sở đó, các đơn vị đang thực hiện khóa sổ kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị để cổ phần hóa theo quy định.

Ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã tích cực thực hiện việc cổ phần hóa. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số vướng mắc cần tập trung giải quyết ngay. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh rà soát lại vướng mắc liên quan đến quy định của pháp luật trong việc thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh, tham khảo ý kiến của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đối với vướng mắc liên quan đến phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cổ phần hóa tại Công ty. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát lại kế hoạch thực hiện cổ phần hóa, kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh lại kế hoạch thực hiện cho phù hợp và đảm bảo tiến độ.

Thùy Linh

Tìm kiếm:✨

  • Sở Tài chính Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Nông, Công ty cổ phần Nông, Tổng Công ty Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Võ Phiên, Vốn nhà nước, Cổ phần hóa, Quảng Ngãi, Khóa sổ, Sở tài chính, Đẩy nhanh, Thoái vốn, Ban chỉ đạo, Tiến độ