Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Quảng Ngãi đề phòng chập cháy điện trong mùa khai thác keo

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/quang-ngai-de-phong-chap-chay-dien-trong-mua-khai-thac-keo

Tìm kiếm:✨

  • Đề phòng, Quảng Ngãi, Cháy, Điện, Khai thác