Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Báo TNMT: Quảng Ngãi: Sẽ thành lập lực lượng ứng phó sự cố môi trường

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn gửi các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường của các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/quang-ngai-se-thanh-lap-luc-luong-ung-pho-su-co-moi-truong-1270663.html

Các hoạt động khai thác khoáng sản thường tiềm ẩn nguy cơ sự cố môi trường

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra và yêu cầu chủ các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với cơ sở sản xuất, dự án, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố để theo dõi, tổng hợp.

Đồng thời, thống kê, đánh giá các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản có nguy cơ gây ra sự cố môi trường, trực tiếp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2019.

Để chủ động, kịp thời phát hiện, ứng cứu, khắc phục khi có sự cố môi trường xảy ra tại địa phương, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu và hướng dẫn các huyện, thành phố thành lập lực lượng ứng phó sự cố môi trường, đầu tư hệ thống trang thiết bị cảnh báo sự cố môi trường, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2019.

Lan Anh

Tìm kiếm:✨

  • Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi, TN&MT, Khoáng sản, Cơ sở sản xuất, Ứng phó, Khai thác, Phòng ngừa, Ứng cứu, Sở Xây dựng, Xây dựng kế hoạch, Tài nguyên, Công văn, Sự cố, Công thương