Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Phun thuốc diệt cỏ làm ô nhiễm nguồn nước tại Quảng Ngãi

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phun-thuoc-diet-co-lam-o-nhiem-nguon-nuoc-tai-quang-ngai

Tìm kiếm:✨

  • Quảng Ngãi, Ô nhiễm