Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Báo TNMT: Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản số 2386/UBND-NNTN ngày 15/05/2019 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/quang-ngai-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-cac-du-an-xu-ly-o-nhiem-moi-truong-1269320.html

Quảng Ngãi là địa phương còn tồn lưu nhiều kho thuốc bảo vệ thực vật trong khu dân cư

Theo đó, thực hiện nội dung Công văn số 2165/BTNMT-TCMT ngày 10/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất tồn lưu tại kho thuốc bảo vệ thực vật.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, nghiên cứu nội dung văn bản nêu trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường để rà soát các dự án, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, trình các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện (nếu có).

Anh Dũng

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ô nhiễm môi trường, Kinh phí thực hiện, Quảng Ngãi, Thực vật, Đẩy nhanh, Sở tài chính, Tiến độ, Tài nguyên, Nếu có, Anh dũng, Khu dân cư, Thuốc, Hóa chất, Công văn