Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Báo PLO: Chủ tịch xã mất chức vì lãng phí ngân sách

Ông Huân đã chỉ đạo thực hiện trái quy định gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản của Đảng, Nhà nước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/thoi-su/chu-tich-xa-mat-chuc-vi-lang-phi-ngan-sach-837263.html

Ngày 31-5, lãnh đạo huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đã ra quyết định kỷ luật cách tất cả các chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Tân (huyện Bình Sơn) đối với ông Bùi Văn Huân.

Ban thường vụ Huyện ủy Bình Sơn vừa quyết định cách chức đối với ông Huân. Ảnh: CTV.

Theo quyết định của Huyện ủy Bình Sơn, ông Bùi Văn Huân đã thiếu kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý. Ông đã chỉ đạo thực hiện trái quy định của Đảng và Nhà nước…, gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản của Đảng, Nhà nước.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn nhận thấy vi phạm của ông Huân là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên. Ban thường vụ Huyện ủy Bình Sơn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Huân.

THANH NHẬT

Tìm kiếm:✨

  • UBND xã Bình Tân, Bùi Văn Huân, Huyện ủy Bình Sơn, Chủ tịch xã, Thất thoát, Thi hành kỷ luật, Bình Sơn, Lãng phí, Mất chức, Chức vụ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Thanh Nhật, Cách chức, Đảng ủy