Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Báo KTĐT: Quảng Ngãi: Bổ nhiệm mới nhiều lãnh đạo sở, ngành

4 cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi đã được bổ nhiệm vào các chức danh: Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và 2 Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTĐT, nguồn bài: http://kinhtedothi.vn/quang-ngai-bo-nhiem-moi-nhieu-lanh-dao-so-nganh-342211.html

Sáng 2/5, thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi đã công bố quyết định bổ nhiệm mới vào các vị trí lãnh đạo sở, ngành.

Ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trao quyết định và tặng hoa chức mừng các cán bộ được bổ nhiệm vào chức vụ mới.

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Hồng - Chánh Văn phòng Sở Xây dựng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Hà Văn Tính - Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trương Minh Sang - Trưởng phòng Tổng hợp và ông Lê Quốc Đạt - Trưởng phòng Kinh tế Văn phòng UBND tỉnh, cùng được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi. Thời hạn bổ nhiệm mới đối với 4 cán bộ trên là 5 năm (2019 - 2024).

Nhân dịp này, ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phát biểu chúc mừng và mong muốn tất cả cán bộ được bổ nhiệm lần này sẽ nỗ lực hoàn thành công việc đạt kết quả cao nhất trên cương vị mới.

Nghiêm Hà

Tìm kiếm:✨

  • Hà Văn Tính, Đặng Ngọc Dũng, Nguyễn Hữu Hồng, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trương Minh Sang, Nghiêm Hà, Lê Quốc Đạt, Sở Nội vụ Quảng Ngãi, Đoàn Dụng, Sở nội vụ, Sở Xây dựng, Quảng Ngãi, Chúc mừng, Hoàn thành