Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Báo Công Thương: Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi 2019

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội thảo xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, đồng thời UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ký kết hợp tác với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp KHCN Việt Nam, và phát động cuộc thi 'Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo' năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/xay-dung-he-sinh-thai-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tinh-quang-ngai-2019-119800.html

Hội thảo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì, cùng tham dự có đại diện Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Việt Nam, Trung tâm Ươm mầm Sáng tạo Sông Hàn; lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tại Hội thảo các đại biểu, chuyên gia, khách mời đã tập trung thảo luận về vai trò của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay, những khó khăn, thách thức, đồng thời đề ra các giải pháp kiến tạo phù hợp với điều kiện địa phương, định hướng nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, từng bước phát triển hệ sinh thái KNĐMST trong thời gian đến trên địa bàn tỉnh...

Ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra với tốc độ nhanh và lan tỏa rộng khắp trên mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Cuộc cách mạng 4.0 hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng rất nhiều thách thức, khiến các ngành, các lĩnh vực hoặc phải dựa vào công nghệ, dựa vào đổi mới sáng tạo để có thể tăng trưởng mạnh mẽ hoặc nếu không thích ứng kịp sẽ bị thu hẹp và đào thải. khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tạo ra những đột phá, góp phần mạnh mẽ trong phát triển kinh tế- xã hội.

Hội thảo Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Ngãi

Ông Trần Thanh Trường - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh còn mới mẻ, trong đó, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tập trung và tích cực triển khai xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Qua đó, Sở KHCN đã tổ chức 5 lớp “khởi sự doanh nghiệp”, 3 lớp “quản trị doanh nghiệp”, tập huấn nâng cao nhận thức kỹ năng, tiếp cận hơn 1.000 người tham gia. “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải bắt đầu ngay từ học sinh, sinh viên, do đó phải tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên có cơ hội nghiên cứu khoa học, học tập sáng tạo, khởi nghiệp”.- ông Trường nói thêm.

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trường Đại học Phạm Văn Đồng- ông Võ Duy Quân cho hay: xu thế hội nhập toàn cầu và làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội, nguồn vốn con người, vốn trí tuệ cùng với công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố đầu vào quan trọng nhất để giúp các quốc gia phát triển. Trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam giai đoạn 2020, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cùng với KHCN và đổi mới sáng tạo được coi là một trong ba đột phá chiến lược. Chính vì thế, bên cạnh chức năng đào tạo con người, vai trò của các trường đại học ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hợp tác với khu vực doanh nghiệp để thương mại hóa, ứng dụng các kết quả KHCN. Trường đại học là thành tố quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp và hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.

Thành Long

Tìm kiếm:✨

  • KHCN Việt Nam, Đặng Ngọc Dũng, Trần Thanh Trường, Võ Duy Quân, Hệ sinh thái, Quảng Ngãi, Khởi nghiệp, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Năm 2019, Khởi sự, Thành tố, Quốc gia phát triển, Nghiên cứu khoa học, Khoa học công nghệ, Hội thảo