Báo VNEWS: Quảng Ngãi yêu cầu xử lý nghiêm vụ phá rừng phòng hộ

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phá rừng phòng hộ đầu nguồn suối Trà Veo, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà để xử lý theo quy định pháp luật.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/quang-ngai-yeu-cau-xu-ly-nghiem-vu-pha-rung-phong-ho

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở NN-PTNT phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Tây Trà khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin liên quan việc phá rừng phòng hộ đầu nguồn suối Trà Veo, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/4.

Sở NN-PTNT phối hợp với các sở, ngành và các địa phương có liên quan kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập (nếu có), báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/5.

Tìm kiếm:✨

  • NN-PTNT, Suối Trà Veo, Trà Xinh, Tây Trà, Phòng hộ, Đầu nguồn, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân, Pháp luật, Rừng, Báo cáo, Chấn chỉnh, Chỉ đạo, Kiểm tra, Khắc phục, Bảo vệ, Rừng phòng hộ, Lâm luật, Rừng đầu nguồn, Lâm nghiệp, Rừng đặc dụng

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »