Báo Quốc Hội TV: KỲ HỌP 13, HĐND QUẢNG NGÃI KHÓA XII

Sáng ngày 10-4, tại Quảng Ngãi, kỳ họp thứ 13 (phiên bất thường) của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/4/ky-hop-13hdnd-quang-ngai-khoa-xii/231725

Tìm kiếm:✨

  • Phòng hộ, HĐND tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Lúa, Thu hồi, Đất rừng, Nông nghiệp, Hội đồng nhân dân, Kỳ họp, Dự án, Công trình, Thông qua, Giấy dó, Ra đa, Ca dao

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »