Báo Pháp Luật Plus: Quảng Ngãi: Thu hút 2 dự án FDI với tổng vốn đâừ tư 28 triệu USD trong Quý I/2019

Quý I/2019, Quảng Ngãi có 20 dự án FDI và trong nước được cấp chủ trương đầu tư, với tổng đầu tư là 28 triệu USD và 3.300 tỷ dồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: http://phapluatplus.vn/quang-ngai-thu-hut-2-du-an-fdi-voi-tong-von-dau-tu-28-trieu-usd-trong-quy-i-2019-d94294.html

Theo báo cáo kinh tế-xã hội 3 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì giá trị sản xuất tăng 12,6%.

Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ 2018 như: Thủy sản chế biến tăng 9%; sữa các loại tăng 28%; tinh bột mỳ tăng 26,6%; bia các loại tăng 13,2%; nước khoáng và nước tinh khiết tăng 38%; sợi tăng 92,7%; giày da tăng 160,1%; dăm gỗ nguyên liệu giấy tăng 21,1%,...

Trên lĩnh vực thương mại và dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý Iước đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 24,2% kế hoạch.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại Quảng Ngãi từ đầu năm đến ngày 20/3/2019 là 181 doanh nghiệp.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 176,5 triệu USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 31,5% kế hoạch năm. Một số sản phẩm xuất khẩu đạt khá như may mặc, dầu FO, sợi bông, giày dép, tinh bột mỳ, thủy sản chế biến, nguyên liệu giấy dăm gỗ,....

Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ tăng 21,81% so với cùng kỳ năm 2018. Bình quân trong ba tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,52% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I/2019 có 02 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 28 triệu USD; đầu tư trong nước có 18 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 3.300 tỷ đồng.

Trong đó, Khu kinh tế Dung Quất 04 dự án, ngoài khu kinh tế 14 dự án. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ đầu năm đến ngày 20/3/2019 là 181 doanh nghiệp, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng thu ngân sách trong 3 tháng đầu năm ước đạt 4.811 tỷ đồng, bằng 24,4% dự toán năm và bằng 117,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nội địa ước đạt 3.910 tỷ đồng, bằng 22,8% dự toán bằng 102% so với cùng kỳ; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 900 tỷ đồng, bằng 34,6% so dự toán năm và bằng 333,1% so với cùng kỳ.

Nguồn thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất khoảng 2.009 tỷ đồng, đạt 17,4% dự toán, bằng 79,7% so với cùng kỳ năm trước...

N.T

Tìm kiếm:✨

  • Dự toán, Tổng thu, FDI, Xuất nhập khẩu, Quý I/2019, Ngân sách, Dự án, Công nghiệp, N.T, Đầu tư, Sản xuất, Đăng ký, Chứng nhận, I/2019, Doanh nghiệp, Sợi bông, Chủ trương, Nhà máy lọc dầu dung quất, Quảng Ngãi, Chế biến, Hóa dầu, Dự án đầu tư nước ngoài, Đầu tư nước ngoài, Nước tinh khiết, Khu kinh tế, Diễn biến giá cả, Tổng kim ngạch, Kinh tế xã hội, Tổng số vốn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »