Báo Chính Phủ: Quảng Ngãi: Bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 10/4 tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/nhan-su/quang-ngai-bau-pho-chu-tich-ubnd-tinh/363414.vgp

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên

HĐND tỉnh Quảng Ngãi tiến hành các thủ tục và biểu quyết công khai thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Phiên để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, với 52/52 phiếu đồng ý, ông Võ Phiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu cũng đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Thị Mỹ Ái, Giám đốc Sở KH&ĐT và ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Võ Thái Nguyên do chuyển công tác.

Lưu Hương

Tìm kiếm:✨

  • Võ Phiên, Nguyễn Xuân Mến, Trần Thị Mỹ Ái, Võ Thái Nguyên, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bùi Thị Quỳnh Vân, Hội đồng nhân dân, Miễn nhiệm, Quảng Ngãi, Kỳ họp, Nhiệm kỳ, Biểu quyết, Sở y tế, Đại biểu, Ủy viên, Trần Ngọc Căng, Ủy ban nhân dân, Đồng ý, Giám đốc, Thống nhất, Chủ tịch, Vụ phó

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »