Báo Đầu Tư: Ông Võ Phiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi

Với 52/52 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số đại biểu dự bầu, ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/ong-vo-phien-duoc-bau-giu-chuc-pho-chu-tich-tinh-quang-ngai-d98447.html

Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII tỉnh Quảng Ngãi vừa kết thúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành các thủ tục và biểu quyết công khai thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Phiên để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết quả, ông Võ Phiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 52/52 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số đại biểu dự bầu.

Bên cạnh đó, đại biểu dự kỳ họp cũng đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Thị Mỹ Ái, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư và ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Võ Thái Nguyên do chuyển công tác ra ngoài địa phương.

Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết, gồm: Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Võ Phiên; xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Nguyễn Xuân Mến và bà Trần Thị Mỹ Ái. 100% các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết trên.

Bên cạnh các nội dung về nhân sự, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, giai đoạn II, thành phần 2; bãi bỏ Nghị quyết số 30 ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Quảng Ngãi.

Hà Minh

Tìm kiếm:✨

  • Võ Phiên, Nguyễn Xuân Mến, Trần Thị Mỹ Ái, Võ Thái Nguyên, UBND tỉnh Quảng Ngãi, HĐND tỉnh Quảng Ngãi, Hội đồng nhân dân, Miễn nhiệm, Quảng Ngãi, Kỳ họp, Nhiệm kỳ, Sở y tế, Sở Kế hoạch, Đại biểu, Biểu quyết, Ủy viên, Ủy ban nhân dân, Cầu Thạch Bích, Tịnh Phong, Giám đốc, Đồng ý, Nhà máy lọc dầu dung quất, Khu kinh tế dung quất, Bầu cử

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »