Báo Quốc Hội TV: PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU NGUYỄN LÂM THÀNH VỀ GIẢM NGHÈO

Nguồn lực, chính sách để triển khai chương trình giảm nghèo bền vững còn nhiều hạn chế, vấn đề xem xét lại chuẩn giảm nghèo là một số vấn đề đặt ra khi đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018. Để tìm hiểu kỹ hơn nội dung này, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành -, trưởng đoàn công tác.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/3/phong-van-dai-bieu-nguyen-lam-thanh-ve-giam-ngheo-/231389

Tìm kiếm:✨

  • Quốc hội, Nguyễn Lâm Thành, Giám sát, Quốc hội việt nam, Làm việc, Quảng Ngãi, Miền núi, Pháp luật, Chính sách, Quảng Nam, Nguồn lực, Công tác, Hạn chế, Truyền hình, Triển khai, Tìm hiểu, Trao đổi, Phóng viên, Quốc gia, Xóa đói, Hộ nghèo, Dân tộc thiểu số, Đại biểu

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »