Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Báo CAĐN: Trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Quảng Ngãi- Sáng 29-9, nhân dịp Trường Đại học Tài chính- Kế toán tổ chức Ngày Hội Tân sinh viên, Ban Chỉ đạo 94 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức tuyên truyền, trang bị những kiến thức, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho các tân sinh viên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/75_196071_trang-bi-kien-thuc-ky-nang-nhan-dien-thong-tin-xau-doc-tren-mang-xa-hoi.aspx

Biểu diễn tiểu phẩm "Câu chuyện cảnh giác".

Quảng Ngãi- Sáng 29-9, nhân dịp Trường Đại học Tài chính- Kế toán tổ chức Ngày Hội Tân sinh viên, Ban Chỉ đạo 94 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức tuyên truyền, trang bị những kiến thức, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho các tân sinh viên.

Tại ngày hội, Ban Chỉ đạo 94 Công an tỉnh đã phối hợp với Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh tổ chức biểu diễn tiểu phẩm "Câu chuyện cảnh giác", giúp khán giả nhận biết tính hai mặt của Internet và mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc, tính chất nguy hại của nó đối với cá nhân và xã hội; đặc biệt, đã thể hiện khá rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn móc nối, lôi kéo sinh viên sử dụng mạng xã hội để tham gia vào các hoạt động tán phát các thông tin xấu độc, truyền đơn, khẩu hiệu phản động của các thế lực thù địch nhằm gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

Tiến Quân

Tìm kiếm:✨

  • Đại học Tài chính, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Nhận diện, Nghệ thuật tỉnh, Ban chỉ đạo, Tiểu phẩm, Kế toán, Thủ đoạn, Cảnh giác, Quảng Ngãi, Kiến thức, Tự An, Internet, Rải truyền đơn, Tiến đánh, Đạo quân